Saturday, 26 November 2011

Nota Kata Ganti Nama Diri

KATA GANTI NAMA代词
Kata ganti nama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama. Kata ganti nama terbahagi kepada lima jenis iaitu:代词用来代替名词。代词可分成五种,即:
1.       Kata ganti nama diri人称代词
2.       Kata ganti nama tunjuk指示代词
3.       Kata ganti nama tanya疑问代词
4.       Kata ganti nama tempat处所指示代词
5.       Kata ganti nama tak tentu不定代词

1.Kata Ganti Nama Diri 人称代名词
Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama. Setiap kata ganti nama diri mempunyai fungsi yang berlainan: ada yang membawa makna satu dan ada yang membawa makna jamak, iaitu lebih daripada satu.
人称代名词是用以代替名词的字词。每个人称代名词有各自的功用,有些表示单数,有些代表复数。
Kata Ganti Nama Diri
Contoh
Penggunaan
Contoh Ayat
Kata ganti nama diri pertama
第一人称代名词
Aku
Menggantikan diri orang yang bercakap dengan kenalan yang sangat rapat
在和熟人交谈时所使用的称呼
Aku akan membantu kamu jika berkemampuan
Saya
Merujuk kepada diri sendiri apabila bercakap dengan kenalan baru atau dalam suasana yang rasmi

在和熟人交谈时所使用的称呼

用在正式的场合,如:从致词、会议等等。
在和刚认识的人交谈时所使用的称呼
Saya akan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh syarikat” kata Kok Hua kepada pengurusnya.
Patik臣下
Digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan sultan dan raja
平民和国王或苏丹说话时的自称
Patik akan menurut apa-apa sahaja perintah”, kata panglima itu kepada Sultan Sulaiman.
Beta
Digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat
苏丹或国王的自称
Beta mahu semua rakyat beta hidup bahagia,”titah sultan.
Hamba
Merujuk kepada diri orang yang berhadapan dengan tuannya pada zaman dahulu
平民和国王或苏丹说话时的自称
Hamba mohon ampun atas kesalahan itu,”kata orang tua itu kepada tuannya.
Kita大家
Merujuk kepada diri orang yang bercakap serta orang yang mendengarnya
称包括说话的人在内的若干人,也包括听者
Kita emsti menghormati orang tua kerana mereka lebih berpengalaman daripada kita.
Kami我们
Merujuk kepada diri dan teman apabila bercakap dengan orang yang lain
称包括说话的人在内的若干人,不包括听者
Kami bercadang hendak mengulangkaji pelajaran di rumah Halim pada petang nanti.
Kata ganti nama diri kedua
第二人称代名词
Awak
Digunakan untuk diri orang diri kedua
在和熟人交谈时所使用的称呼

用在正式的场合,如:从致词、会议等等。
在和刚认识的人交谈时所使用的称呼
Awak seharusnya dapat menjawab soalan yang mudah ini.
Anda你,您
Digunakan untuk diri orang kedua yang bertutur dengan kita
用来称呼不是当面说话的第二人,如用在书信和广告,以及用在正式的场合
Cikgu berharap anda dapat belajar dengan lebih tekun lagi.
Engkau
Digunakan untuk diri orang kedua
在和熟人交谈时所使用的称呼
Engkaulah yang patutu bertanggungjawb dalam hal ini.
Tuanku皇上
Digunakan ketika bercakap dengan sultan atau raja
“Janganlah tuanku terperdaya oleh kata-katanya yang manis itu,”kata bendahara kepada raja.
Cik /Encik小姐/先生
Digunakan untuk diri orang dewasa
“Mengapakah encik duduk termenung sahaja?”tanya Mei Mei kepada pemuda itu.
Puan /Tuan女士/绅士
Digunakan untuk diri orang kedua yang dihormati
“Adakah keputusan tuan muktamad?”tanya setiausaha itu kepada pengurusnya.
Saudari/Saudara
Digunakan untuk diri orang yang kedua yang sebaya atau rakan kita
Saudara Aziz akan melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Malaysia di negeri Johor.
Kamu
Digunakan untuk diri orang kedua yang sebaya atau kepada orang yang lebih muda umurnya.
在和熟人或小辈说话时,用来称呼对方。
Kamu hendaklah memulangkan buku yang dipinjam dari perpustakaan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
Kalian你们
Digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap
Kalian perlu bermuafakat untuk mencari ikhtiar menyelesaikan masalah yang rumit itu.
Kata ganti nama diri ketiga
第三人称代名词
Dia/
Digunakan untuk diri orang ketiga
用来称呼一个普通人
Dia jururawat yang bertauliah dan bertanggungjawab semasa menjalankan tugasnya.
Ia/
Digunakan untuk diri orang ketiga
Ia berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan segulung ijazah
Beliau
(受尊敬的)
Digunakan untuk diri orang ketiga yang dihormati
用来称呼受尊敬的人
Pengulu itu disanjung tinggi oleh anak-anak buahnya kerana beliau adil dan bijaksana.
Baginda陛下
Digunakan untuk sultan atau raja
用来称呼国王或苏丹
Baginda akan berangkat pada hari Ahad ini.
-nya/
Digunakan untuk diri orang ketiga
Kakak menasihatinya supaya tidak bercakap bohong lagi.
Mereka他们
Digunakan untuk diri orang ketiga yang banyak bilangannya
用来称呼多个普通人
Mereka bertiga dimarah oleh guru kelas kerana memecahkan tingkap kaca bilik darjah.

2. Kata Ganti Nama Tunjuk指示代词
a)      Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu seperti manusia, haiwan, benda dan tempat指示代词用来代替人、动物、东西和处所。
Kata Ganti Nama Tunjuk
指示代词
Penggunaan
Contoh Ayat
Itu
digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh
用来指比较远的人或事物
Buku cerita di atas meja itu kepunyaan adik
Ini
digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat
用来指比较近的人或事物
Gunalah duit ini untuk membeli buku latihan kamu


3.Kata Ganti Nama Tanya疑问代词
a)      Kata ganti nama tanya digunakan untuk membentuk ayat tanya.
疑问代词用来构成疑问句。
b)      Apabila menulis ayat tanya, tanda tanya (?) dibubuh di akhir ayat.
写疑问句时,必须在句末加上问号(?)。
Kata Ganti Nama Tanya

Penggunaan
Contoh Ayat
Apa

Untuk menanyakan benda atau haiwan
用来询问东西或动物
Permaidani ini dibuat daripada apa?
Siapa
Untuk menanyakan orang
用来询问人
Siapakah nama guru kelas kamu?
Berapa
Untuk menanyakan jumlah harga atau bilangan
用来询问总数、价钱或数量
Berapakah harga kasut ini?
Berapakah bilangan murid di dalam dewan terbuka itu?
Bila
Untuk menanyakan masa
用来询问时间
Bilakah bas ke Pulau Pinang akan bertolak?
Mana
Untuk menanyakan benda dan tempat
用来询问东西或处所
Di manakah letaknya rumah Cikgu Ahmad?
Mana buku cerita yang saya beli semalam?
Mengapa
Untuk menanyakan sebab
用来询问原因
Mengapakah Suraya datang lewat ke sekolah?
Bagaimana
Untuk menanyakan hal
用来询问事情/情况
Bagaimanakah keadaan Cikgu Ismail?4.Kata Ganti Nama Tempat处所指示代词
a)      Kata ganti nama tempat digunakan untuk menggantikan kata nama tempat.
处所指示代词用来代替处所名词。
b)      Kata ganti nama tempat terbahagi kepada tiga, iaitu sini, situ dan sana.
处所指示代词分成三个,即这里,那里及那边。
Kata Ganti Nama Tempat
Penggunaan
Contoh Ayat
Sini这里
Untuk menunjukkan tempat yang dekat
用来指示较近的处所
Kami sudah lama menunggu kamu di sini.
Situ那里
Untuk menunjukkan tempat yang tidak begitu jauh
用来指示不怎么远的处所
“Letaklah sayur-sayuran itu di situ,”kata emak kepada kakak.
Sana那边
Untuk menunjukkan tempat yang lebih jauh
用来指示比较远的处所
Kebanyakan penduduk di sana bekerja sebagai petani.

5.Kata Ganti Nama Tak Tentu不定代词
Kata ganti nama tak tentu digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda, perkara, masa atau seseorang secara tidak tentu.
不定代词用来指代不确定的东西、事情、时间或人。
Kata Ganti Nama Tak Tentu
Penggunaan
Contoh Ayat
Apa-apa
无论哪个
Untuk menggantikan nama perkara atau benda
用来代替事情或东西的名称
Asyraf tidak mengetahui apa-apa tentang kemalangan tadi.
Siapa-siapa/sesiap
无论谁/任何人
Untuk menggantikan nama orang
用来代替人名
“Tidak ada siapa-siapa pun di dalam bilik itu,”kata ibu kepada ayah.
Sesiapa yang melanggar displin sekolah akan didenda.
Mana-mana
无论哪里
Untuk menggantikan nama benda dan tempat
用来代替东西和处所的名称
Harmony tidak ke mana-mana pada petang itu.
Bila-bila
任何时候
Untuk menggantikan masa
用来代替时间
Bila-bila pada masa sekarang, loceng akan dibunyikan.

No comments:

Post a Comment